Papper och pappersmassa2017-11-27T08:13:15+01:00

Papper & pappersmassa

Typiska installationer: Bakvatten, Rejekttankar, Maskinkar, Massatorn, Luttankar, Kaustisiering , Bestrykningsmedel.

Klicka här för en kostnadsfri offert!

Sidomonterade omrörare

Stamos sidomonterade omrörare är särskilt användbara när tankens konstruktion enbart tillåter tillträde från sidan. De sidomonterade omrörarna används även för att upprätthålla en extra kraftig omrörning i bottenregionen av tanken när så erfordras.

Effekt:
1.0 – 300 kW

Drift:
Växelmotor, Remdrift, Luft- eller Hydraulisk drift

Montage:
Montageplatta, Svetsade stativ eller Gjutjärnsstativ

Lager:
Med eller utan lager

Axeltätning:
Packbox, Enkel eller Dubbel mekanisk tätning, Delad tätning, Gastätning

Axel:
– Ø30 – Ø150 mm

Impeller:
– Storlek och typ beror på kundens process
– Diameter Ø125 – Ø2000 mm

Alternativ:
– Stöd för att minimera påverkan på tankfläns
– Olika typer av stål och beläggningar
– ATEX motor