Om Stamo Agitation Solutions2021-09-05T11:46:55+02:00

Stamos omrörare – konstruerade för resultat

Stamo Agitation Solutions är specialiserade på konstruktion och tillverkning av kundanpassade omrörare. Företaget startade 1949 i Västerås och med mer än 65 års kunskap och erfarenhet har företaget vuxit till att bli en världsledande leverantör av omrörare runt om i världen.

Efterfrågan på tillförlitliga omrörare ökar snabbt inom den miljötekniska sektorn, särskilt inom vattenrening och biologiska avfallsanläggningar. Utmaningen för miljöskydd har blivit en global fråga med förstärkt betydelse. Regeringar och institutioner av olika natur pekar på de ökade behoven av handling för att bevara och skydda den ekologiska balansen.

Vår huvudsakliga prioritering är att alltid lösa kundens omrörningsbehov. Stamo utvecklar, tillverkar och levererar en lämplig lösning för varje unik applikation. Kvaliteten på vår service och vår förmåga att saluföra omrörare till olika projekt inom alla industribranscher placerar oss i framkant som omrörarspecialister. Vi är stolta över vår teknik, vår höga kvalitet och vårt sätt att betjäna våra kunder.

Historia

Sedan starten 1949 i Västerås har företaget vuxit till att bli en erkänd leverantör av omrörare. Genom att serva kunder i hela världen har Stamo etablerat sin närvaro i de flesta delarna av kemiska industrin, vattenrening, biogas,  papper- och pappersmassa, gruvindustrin, mat/mejeri, rökgasrening och läkemedelsindustrin.