Certifikat2022-02-18T09:32:48+01:00

Certifikat

Ledningssystem för kvalitet

ISO 9001:2015

Denna standard bygger på ett antal principer gällande kvalitetshantering, där starkt kundfokus, processinriktning samt ständig förbättring inkluderas.

Läs mer

Ledningssystem för miljö

ISO 14001:2015

Genom denna standard kan både företagsledning och anställda, samt externa intressenter, försäkras om att företagets miljöpåverkan mäts och förbättras.

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001:2018

Standarden för arbetsmiljö har i syfte att minska belastningen av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar genom att tillhandahålla ramar för att minska riskerna på arbetsplatsen och skapa bättre och säkrare arbetsförhållanden.

Läs mer

ATEX

Direktiv 2014/34/EU

Syftet med detta direktiv är att minimera/eliminera risken för antändning i explosiva miljöer och för att begränsa skadliga effekter vid en explosion.

Läs mer

ISO-certifikat
Stamo International AB

ISO-certifikat
Stamo Maskin AB

ISO-certifikat
Stamo Production AB

ATEX-certifikat
Stamo Production AB

QAN
Stamo Production AB