Datorstödd produktutveckling2019-07-12T13:31:58+02:00

Datorstödd Produktutveckling

CAE beräkningsprogram används ofta under produktutvecklingen.

CFD

Som ett komplement för konstruktion och utformning använder Stamo Computational Fluid Dynamics (CFD) för att göra komplexa flödesprocesser visuella. Dessa simuleringar är ett hjälpmedel vid analys av flödets beteende och för optimering av blandningsprocesser i tanken.

FEM

The Finite Element Method (FEM) är en beräkningsmetod som Stamo använder för att göra hållfasthetsanalyser under konstruktionsprocessen.