Papper & pappersmassa

Typiska installationer: Bakvatten, Rejekttankar, Maskinkar, Massatorn, Luttankar, Kaustisiering , Bestrykningsmedel.

Sidomonterade omrörare

Stamos sidomonterade omrörare är särskilt användbara när tankens konstruktion enbart tillåter tillträde från sidan. De sidomonterade omrörarna används även för att upprätthålla en extra kraftig omrörning i bottenregionen av tanken när så erfordras.

Effekt:
1.0 – 300 kW

Drift:
Växelmotor, Remdrift, Luft- eller Hydraulisk drift

Montage:
Montageplatta, Svetsade stativ eller Gjutjärnsstativ

Lager:
Med eller utan lager

Axeltätning:
Packbox, Enkel eller Dubbel mekanisk tätning, Delad tätning, Gastätning

Axel:
– Ø30 – Ø150 mm

Impeller:
– Storlek och typ beror på kundens process
– Diameter Ø125 – Ø2000 mm

Alternativ:
– Stöd för att minimera påverkan på tankfläns
– Olika typer av stål och beläggningar
– ATEX motor